Trao Tôi Cho Thủ Lĩnh Sói – Chương 2: Hoan Nghênh Đến Ủy Ban Phường

Quản Gia: Mấy ngày trước miền Nam gặp bão, các Chủ Nhân vẫn ổn chứ, còn miền Bắc trở lạnh rồi, các Chủ Nhân vẫn khỏe đúng không? Cuối năm rồi lại chuẩn bị đón Tết, Quản Gia có cảm giác như mình vẫn chưa làm được việc gì nên hồn…

000_credit800(00)800(01)800(02)800(03)800(04)800(05)800(06)800(07)800(08)800(09)800(10)800(11)800(12)800(13)800(14)800(15)800(16)800(17)800(18)800(19)800(20)800(21)800(22)800(23)800(24)800(25)