Cậu Là Công Chúa Của Tớ – Chương 3

Quản Gia: 30/4, 1/5 Vui vẻ~~~ Quản Gia không biết nói gì nhiều, hahaha~~~

Người Hầu: 30/4 và 1/5 vui vẻ~~~ Người Hầu cũng không biết nói gì nhiều~~~ Chỉ muốn nói chương này Itsumi sẽ bắt đầu thay đổi cách xưng hô, và mở ra mối quan hệ mới giữa hai người~~~ Moa moa moa~~~ ^3^

 

000a000b000c001002063064065066067068069070071072073074075076077078079080081082083084085086087088089090091092

 

Cậu Là Công Chúa Của Tớ – Chương 2

Quản Gia: Nửa đêm Quản Gia không ngủ được thì làm gì??? Tất nhiên là đăng truyện lên cho Chủ Nhân đọc rồi :))

Người Hầu: Ahihi, méo tin :)) Meo meo~~~

000a000b000c001002003004006005007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032

 

Kỷ Niệm Tình Yêu – Chương 2

Quản Gia: Đến đến đến, Quản Gia lên rồi sẽ lặn tiếp :)) Tên Người Hầu mấy ngày nay cũng bận rộn lắm, nên mãi không thấy đến nói chuyện với Quản Gia, hiu hiu hiu T.T T.T T.T

000001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032033034035036037038039040