Xương Sườn Của Adam – Chương 2

Quản Gia: Nghe nói các Chủ Nhân đang thi cuối kỳ 1 hở, hay là thi xong rồi ta? Ngày mốt là Giáng Sinh này, các Chủ Nhân có muốn được tặng quà không nè~~~ 

Người Hầu: Muốn đấy, nhưng nhà cậu làm được gì, còn có hai ngày muốn cũng chả chuẩn bị được 

Quản Gia: Người Hầu cứ chờ xem, có khi kịp Giáng Sinh đó nha~~~

Người Hầu: Ờ, hi vọng là vậy -.- -.- -.-

0000190312h4折更新_ihrhertzカバー14mm_CC190312h4折更新_ihrhertzカバー14mm_CCp003p004-0050037_left0038_right0039_left0040_right0041_left0042_right0043_left0044_right0045_left0046_right0047_left0048_right0049_left0050_right0051_left0052_right0053_left0054_right0055_left0056_right0057_left0058_right0059_left0060_right0061_left0062_right0063_left0064_right0065_left0066_right0067_left0068_right0069_left0070_right0071_left0072_right0073_left0074_right0075_left0076_right