Kỷ Niệm Tình Yêu – Chương 7

Quản Gia: Nghe nói các Chủ Nhân đang chuẩn bị thi giữa kỳ hả? Ây dô, vậy thì chúc các Chủ Nhân thi tốt nhé, ahihi ❤ ❤ ❤