Phòng Bí Mật

Phòng Bí Mật

Password

(1) Pass cho các phòng:

Pass rất dễ, chỉ là tên của nhà chúng ta ( là fujo*******), 11 chữ cái, viết liền, không dấu cũng không hoa.

(2) Pass cho các bộ truyện có thể loại 3P:

Pass là tên tác giả, xem trên mục lục, viết hoa hết, có dấu cách.