Người Yêu Chói Sáng – Ngoại Truyện

Quản Gia: Ố là la~ Vậy là xong bộ này rồi~

Riêng Tư: Người Yêu Chói Sáng – Chương 5

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Cách 2. Trường Hợp Của Tiếng Sét Ái Tình Và Mối Tình Đầu

Tiết 3: Dễ Thương Và Bối Rối

Cách 2. Trường Hợp Của Tiếng Sét Ái Tình Và Mối Tình Đầu

Tiết 2: Sợ Hãi Thú Nhận

Cách 3.Trường Hợp Của Thể Chất May Mắn Và Thể Chất Xui Xẻo

Tiết 6: Tớ chỉ thích cậu mà thôi

Cách 3.Trường Hợp Của Thể Chất May Mắn Và Thể Chất Xui Xẻo

Tiết 5: Sợ hãi

Quản Gia: Vì lộn phụ đề nên chỉnh lại, hiu hiu, xin lỗi các Chủ Nhân :(((

Cách 3.Trường Hợp Của Thể Chất May Mắn Và Thể Chất Xui Xẻo

Tiết 4: Chia sẻ niềm vui

Cách 3.Trường Hợp Của Thể Chất May Mắn Và Thể Chất Xui Xẻo

Tiết 3: Người không giống sẽ chết

Cách 3.Trường Hợp Của Thể Chất May Mắn Và Thể Chất Xui Xẻo

Tiết 2: Đáp trả từ tâm

Cách 3.Trường Hợp Của Thể Chất May Mắn Và Thể Chất Xui Xẻo

Tiết 1: Tiếp xúc đầu tiên